Tietosuojakäytäntö

 

4.12.2017 - päivitetty 1.7.2018

 • REKISTERINPITÄJÄ

TMV Trading Oy,  Atomitie 5D,  00370 Helsinki,  Puh. 040 741 2181

 • REKISTERIN NIMI

TMV Trading Oy markkinointirekisteri

 • REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Yhteyshenkilö:
Markku Vihavainen
TMV Trading Oy
Atomitie 5D
00370 Helsinki
Puh. 040 741 2181
markku@tmvtrading.com

 • REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Uutiskirjeiden toimittaminen.  Kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen.  Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen.  Palautteen käsittely ja yhteydenpito.  Verkkosivustojen käyttäjäanalyysi.
Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

 • REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero.  Demografiset tiedot: sukupuoli.  Kiinnostuksen kohteet rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa.  Muut asiakkaan itse antamat tiedo. Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain.

 • TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.

 • TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

 • TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

 • REKISTERIN SUOJAUS

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

 • TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS, SEKÄ OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 • SIIRTO- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

 • TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.